Voor organisaties

Waarom je professionals een traineeship bieden?

 • Binnen het sociaal werk is een groeiende vraag naar kwalitatief goed personeel en een daling in het aantal beschikbare professionals. Als werkgever wil je de duurzame inzetbaarheid van je professionals vergroten.
 • De voortdurende veranderingen in het sociaal domein doen een appèl op de kwaliteiten en vaardigheden van de professionals, die moeten meegroeien tot krachtige en duurzaam inzetbare professionals.
 • Je wilt dat je organisatie het verschil kan maken. Dit kan met kwalitatieve professionals die het dynamische vak van sociaal werk kleur en fleur geven en die in staat zijn om de strategieën te kiezen die zorgen voor het door de organisatie gewenste effect.
 • Wat levert een traineeship op?

 • Het zorgt ervoor dat jouw organisatie een sterkere marktpositie krijgt. Na een traineeship beschik je over krachtige professionals, die buiten de kaders durven denken en vanuit een creatieve aanpak hun werk doen. Daardoor ben je met jouw organisatie onderscheidend.
 • Professionals zijn het goud van je organisatie. Een traineeship levert energieke professionals en geeft direct resultaten in hun werk als professioneel sociaal werker.
 • Met de investering in een traineeship krijg je energieke professionals die duurzaam inzetbaar zijn en verlaag je het verzuimpercentage en de daarbij horende kosten.
 • Hoe werkt het?

  Een traineeship is een compleet pakket. Dit kan door de organisatie gemakkelijk worden ingekocht, dat scheelt tijd en geld.

  In het startgesprek kijk ik samen met de professional of een traineeship past en of er een match is. We brengen de leerdoelen in persoonlijke en professionele ontwikkeling in kaart. Indien gewenst in overleg met de organisatie. Zo lever ik maatwerk. Het startgesprek kan op elke gewenste tijd en plaats. Na het startgesprek kan de traineeship zo snel mogelijk van start.

  Het traineeship bestaat uit verschillende onderdelen: persoonlijke coaching, intervisie, NLP Practitioner en kunst- en cultuuractiviteiten. De vier onderdelen in combinatie met elkaar dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap van de professional. Alle onderdelen worden binnen één jaar afgerond.

  Coaching

  De professional krijgt een eigen persoonlijke coach met ruime ervaring in het sociaal domein. De persoonlijke coaching is afhankelijk van de afgesproken leer- en ontwikkeldoelen. Daardoor verschilt de frequentie en tijdsduur per persoon. De professional spreekt samen met de coach af waar en wanneer de coaching plaatsvindt.

  Intervisie

  Een intervisie team bestaat uit maximaal zes trainees. Zo garandeer ik persoonlijke aandacht. Tijdens de intervisie leert de professional zijn eigen pad te bewandelen en wordt tegelijk door anderen positief geprikkeld. De intervisie is maandelijks, waarvan in ieder geval de eerste twee bijeenkomsten begeleide bijeenkomsten zijn.

  NLP Practitioner

  De professional ervaart en leert waarom hij doet wat hij doet. Hij wordt zich ervan bewust hoe hij reageert op prikkels die op hem afkomen. Hij leert hoe hij zowel persoonlijk als professioneel zijn gedrag zo kan veranderen dat dit beter past bij wie hij is en wat hij wil bereiken. De NLP Practitioner wordt gevolgd bij een NLP instituut, dus is plaats- en tijdgebonden.

  Kunst en Cultuur: een vernieuwende aanpak

  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kunst en cultuur in de meest brede vorm, bijdragen aan onze cognitieve ontwikkeling en ons creatieve brein. Cultuurparticipatie leert je de uitdagingen in je werk met een andere blik te bekijken. Daarnaast heeft cultuurparticipatie een positieve impact op onze vitaliteit, gezondheid en welbevinden en daarmee op onze duurzame inzetbaarheid. De culturele activiteiten binnen de traineeship stimuleren de professionals en hun werkomgeving om samen met het team tot vernieuwende ideeën te komen over de aanpak van het werk in het sociaal domein. Professionals leren met fleur en kleur denken en doen! Er zijn verschillende mogelijkheden en vormen , ook hiervoor geldt dat dit maatwerk is

  Wat zijn de kosten?

  • Vraag vrijblijvend een offerte aan.